Accept af cookies fra dmaib.dk
Dmaib.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af sitet. Du kan altid slette cookies fra dmaib.dk igen.

Til forsiden

Du er her: Skip Navigation LinksDen Maritime HavarikommisionUlykkesundersøgelse

Ulykkesundersøgelse Hvordan foregår undersøgelsesarbejdet?

Den Maritime Havarikommissions undersøgelser besvarer tre grundlæggende spørgsmål:


Hvad skete der?

Ulykkens forløb beskrives i en faktuel, kronologisk fortælling.


Hvordan skete ulykken?

Ulykkens tekniske omstændigheder afdækkes.


Hvorfor skete ulykken?

På baggrund af en analyse af ulykkens forløb og de tekniske forhold klarlægges det, hvorfor ulykken skete.   


Undersøgelsesarbejdet varer 6-12 måneder og gennemgår typisk følgende faser:

Dataindsamling
Der indsamles oplysninger, der kan belyse omstændighederne ved ulykken. Oplysningerne kan være: Interviews, VDR optagelser, logbøger, fotos mv. Vi kan desuden foretage en rekonstruktion af begivenhederne.

Analyse
Det indsamlede materiale analyseres for at klarlægge, hvad der er sket og hvilke forhold, der har ført til ulykken.

Konklusion
På baggrund af analysen udarbejder vi en konklusion og angiver anbefalinger til forebyggelsen af fremtidige ulykker. Anbefalingerne udarbejdes på baggrund af drøftelser med modtagerne for at sikre en fælles forståelse.

Høring
Den foreløbige søulykkerapport/redegørelse sendes til høring hos de involverede parter for at sikre, at de oplysninger, der er modtaget er gengivet korrekt. Analysen færdiggøres og den endelige konklusion udarbejdes på baggrund af eventuelle høringssvar.

Offentliggørelse
Den endelige søulykkesrapport/redegørelse offentliggøres på www.dmaib.dk.

Større tekst
Læs højt
Print
Send link til en ven


Kontakt

Øssur Jarleivson Hilduberg
Undersøgelseschef
Tlf: 22 56 53 49
E-mail: ohi@dmaib.dk